Pensioen

Cultuurschok: doorwerken na AOW

Beste verzekerde, bijgaand uw nieuwe pensioenpolis. Uw AOW ontvangt u op uw 66e verjaardag. De aanvulling op uw AOW krijgt u als u 67 wordt.

Voor de meeste Nederlanders is de AOW uitkering nog steeds belangrijk. Het is niet raar dat de pensioen­leeftijd, het moment dat iemand gaat genieten van zijn oude dag, synoniem is aan de AOW leeftijd. Maar met de huidige plannen voor het Pensioen­akkoord is het goed mogelijk dat dit binnenkort anders wordt.

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in 2020 naar de 66e verjaardag en wordt later waarschijnlijk om de vijf jaar verhoogd. De fiscale leeftijd voor het aanvullende pensioen wordt vanaf 2014 67 jaar. Daarmee loopt de AOW leeftijd niet meer gelijk aan het Oudedagspensioen (OP). Deze wijziging is een forse cultuurschok. Nu denkt iedereen nog vanaf 65 jaar, of misschien wel eerder, te stoppen met werken. Het grote genieten kan beginnen, de AOW en het aanvullende pensioen zorgen voor de inkomsten.

Maar, de verzekerden moeten keuzes gaan maken met misschien wel grote financiële gevolgen. Moet de verzekerde in zo’n situatie juist de leeftijd aanhouden van zijn aanvullend pensioen en dus later met pensioen gaan? Of moet hij zijn aanvullend pensioen vervroegen om gelijktijdig met de AOW leeftijd met pensioen te kunnen gaan?  Het zijn keuzes die financieel gegrond zullen zijn. De flexibele AOW geeft mogelijkheden, maar hoe moet het aanvullend pensioen daar dan op worden aangepast? Hoe zit het eigenlijk met de risicoverzekeringen zoals het ANW-hiaat en arbeidsongeschiktheidspensioen?

Uiteindelijk zijn jullie (verzekeraar, pensioenfonds of intermediair) degenen die dit uit moeten gaan leggen aan een gemiddelde Nederlander die (bewust?) pensioenonbewust is en voor wie het al lastig genoeg is om de UPO te begrijpen. Reken maar dat dit tot nieuwe vragen gaat leiden. Uitleggen zal niet meevallen, vooral omdat er nog wantrouwen is vanwege het woekerpensioen.

Gezien de ruimte die het Pensioenakkoord biedt, zoals dat nu op tafel ligt, zal deze aanhef binnenkort echt mogelijk zijn.  Vraag is hoe u dit moet uitleggen en adviseren. Heeft u hier al een antwoord op?

Update:
Een dag na het plaatsen van de blog heeft de politiek weer een wending gemaakt. De essentie blijft echter wel hetzelfde, pensioengerichtigdeleeftijd en AOW zijn zeker voor een bepaalde periode niet aan elkaar gekoppeld. De situatie wordt als volgt: Tot 2019 stijgt de pensioengerechtigde leeftijd in stappen naar 66. In 2024 moet deze 67 jaar zijn. In 2014 gaat de leeftijd voor aanvullend pensioenen naar 67 jaar.