Pensioen

Hoe ‘STP’ durf je te zijn?

De intrede van de Premie Pensioen Instelling (PPI) heeft er nog maar eens de nadruk op gelegd dat een transparante kostenstructuur en een verlaging van de administratiekosten van pensioenen noodzakelijk is. Ook de pensioenwereld moet steeds meer naar een open manier van administreren waarbij online communicatie en een klant die alles ziet steeds belangrijker worden. Alleen wanneer een pensioensysteem volledig Straight Through Processing (STP) is kunnen de administratiekosten echt verlaagd worden. Maar is de pensioeninstelling hier klaar voor?

Sommige pensioenverzekeraars hebben al een website waarmee eenvoudige mutaties STP kunnen worden doorgevoerd. Dit gebeurt vrijwel altijd via een front-end applicatie die met de backoffice communiceert. Om de administratiekosten echt te kunnen verlagen zal een stap verder moeten worden gegaan; hiervoor is een volledige STP nodig waarbij een werkgever of deelnemer direct aanpassingen doet in de administratie op alle niveaus.

Een ‘direct access’ is de meest zuivere oplossing. De nieuwe pensioensystemen anno 2012 zijn in staat om een ‘direct access’ te realiseren en zonder tussenkomst van een medewerker de meest ingewikkelde mutaties af te handelen. Dit betekent ook dat er strakke regels gelden voor bijvoorbeeld koersrisico, mutaties en financiële aanpassingen. Waar voorheen de backoffice het tempo zelf bepaalde, zal met volledige STP een accountmanager of backoffice medewerker geen rol meer hebben in de administratie. Dit zal een werkgever of deelnemer zelf doen met de consequenties die daarbij horen. Communiceren met een deelnemer over zijn pensioenbedrag en wanneer hij een aanpassing doet gebeurt buiten de ‘controle’ van de backoffice medewerker om en gaat volledig via het systeem. Een echtscheiding wordt door een werkgever afgehandeld. De nota vraagt hij in zijn portaal op. Allemaal zaken waarbij er geen tussenkomst is meer van een medewerker van de verzekeraar of instelling. De grote vraag zal dus niet worden of het kan maar of je het durft?