Business Consultancy

Organisatiecultuur, valkuil of katalysator?

Om strategische veranderingen te kunnen realiseren wordt er steeds vaker, naast of binnen de bestaande lijnorganisatie, een programma ingericht en wordt er gebruik gemaakt van een programmamanagement methodiek.

Deze methodiek wordt één van de belangrijke middelen voor het succesvol realiseren van de (strategische) doelstellingen. Het is daarom noodzakelijk hiervoor een bewuste keuze te maken. Maar waar baseer je deze keuze op? Laat de organisatie zich leiden door persoonlijke voorkeur of bepaald het strategisch belang van de veranderopdracht de keuze?

Een aantal voorbeelden van beschikbare methodieken:

  • Managing Succesfull Programmes (MSP)  is een methodiek die sterk gericht is op beheersing en control. Er wordt veel gebruik gemaakt van blauwdrukken.
  • Programmatisch Creëren (PGC) richt zich op het verbinden van mensen en probeert kracht en energie te genereren. De focus ligt minder op de beheersing en control.
  • ProGrammaManagement (PGM) richt zich op de samenhang en is zeer sterk gefocust op doelrealisatie. Deze methodiek bevindt zich in het midden tussen MSP en PGC.

De organisatiecultuur van de onderneming is één van de belangrijkste factoren waar rekening mee gehouden moet worden bij de realisatie van strategische doelstellingen. Er zijn zelfs wetenschappers (Beaudain) die beweren dat bij een conflict tussen cultuur en strategie, de cultuur altijd wint. Het is dus van groot belang in te gaan op de culturele fundamenten van een organisatie.

Is de cultuur gericht op samenwerking en participatie, of juist extreem resultaatgericht? Is de cultuur intern of extern gericht? Wie neemt de besluiten in de organisatie, wat zijn de gestelde prioriteiten, worden veranderingen daadkrachtig doorgevoerd? Dit zijn allen cultuurelementen die de kans op een succesvolle realisatie van de programmadoelstellingen beïnvloeden (Competing Values Framework, Quinn en Cameron).

Het is daarom van belang de cultuurfactoren bewust te analyseren en te matchen met de visie en de uitgangspunten van de programmamanagement methodiek. Pas daarna kan er een goede keuze voor een methodiek worden gemaakt. Plan een cultuuranalyse in en start deze bijvoorbeeld met behulp van een OCAI lijst (Organizational Culture Assesment Instrument) en voorkom daarmee dat je direct na de start van het programma in de ‘cultuur’ valkuilen stapt. Zo kan een keuze gemaakt worden voor een programmamanagement methodiek die aansluit bij de cultuur, die daarmee gebruikt kan worden als katalysator voor het bereiken van de programmadoelstellingen!