Data is macht; zó kunnen bedrijven kansen benutten

Data is macht; zó kunnen bedrijven kansen benutten

15 maart 2017

Tegenwoordig slaan banken en verzekeraars bijna alle data op die voorhanden zijn. Dat gebeurt vaak in complexe spinnenwebben van aan elkaar geknoopte databases. De kosten die gepaard gaan met het verzamelen en opslaan van deze data staan vaak niet in verhouding met de baten, omdat er relatief weinig mee wordt gedaan. Er kan dan dus gesproken worden over een “Gemiste kans voor open doel” en dat terwijl de technische ontwikkelingen zo veel meer mogelijk maken.

“Businesses are drowning in data but starving for insights”

Net als in veel andere branches klinken ook bij de banken en verzekeraars tegenwoordig termen als “Data Analytics”, “Predictive Analytics” en “Big Data”. Het probleem bij banken en verzekeraars is de ietwat afwachtende cultuur die er heerst. Alles moet worden afgewogen. Er moet verantwoording worden afgelegd en er is draagkracht nodig vanuit het management. Tegelijkertijd weten we het belang van data en is de noodzaak om de kwaliteit te borgen duidelijk.  Er is dus wel degelijk het besef dat er iets moet gebeuren om niet de spreekwoordelijke boot te missen.  Maar innovatieve ideeën zijn vaak risicovol en wanneer ze in het ouderwetse jasje van een business case worden gepropt, worden weinig mensen er echt warm van.

De huidige manier van werken levert te weinig op. Men begint bij de vraag, slaat vervolgens de data op die hier relevant voor lijkt en komt uiteindelijk met een antwoord. Wanneer je je echter beperkt tot één vraag, beperk je je ook tot slechts één antwoord. En dat terwijl organisaties bergen aan data van de afgelopen jaren hebben verzameld. Hoe kunnen we deze bergen aan data optimaal benutten?

Benader de data met een open blik en bedenk gaandeweg welke informatie onttrokken kan worden en wat de relevantie daarvan kan zijn. De meeste datatools zijn inmiddels zo ver dat er ad-hoc en real-time met de data “gespeeld” kan worden. In een managementoverleg kan elke vraag direct beantwoord worden. Dit antwoord zal geformuleerd zijn op basis van echte data en niet alleen op aannames.

Om het maximale uit de data te halen is een investering in een nieuwe tool niet genoeg. Sterker nog; daar begint het pas mee. Er is een cultuuromslag gewenst en er zijn gepassioneerde medewerkers nodig die de nieuwe manier van werken omarmen en kunnen uitdragen. Pas wanneer men anders durft te kijken en de traditionele manier van werken los laat zal de maximale waarde uit de data worden gehaald.

Stef de Graaf is Associate Business Consultant bij ITDS en heeft ervaring als data analist bij banken en verzekeraars binnen verschillende projecten op het gebied van automatisering en datakwaliteit.


Gerelateerde berichten

 Bekijk alle berichten

GERELATEERDE DIENSTEN

 Bekijk alle diensten

Digital Business

Van digitale transformatie naar digitale werkelijkheid

De wereld waarin we leven heeft de digitale transformatie al lang gemaakt. We vinden het de normaalste zaak van de wereld dat we alles online kunnen regelen, inzien en uitzoeken. Toch is het voor veel banken, verzekeraars en pensioenfondsen een uitdaging om aan te sluiten op deze wereld. Laat staan erop vooruit te lopen. Onze specialisten weten wat er speelt, in Nederland en over de grenzen. En helpen u om uw kansen te verzilveren.

Lees verder

Solutions

Waarom zelf doen als er slimme IT-oplossingen zijn

Waarom koopt u een product of dienst? Omdat het precies is wat u nodig heeft. U er goede verhalen over hoort. En vanwege de prijs, natuurlijk. Bij financiële instellingen wordt die prijs vooral bepaald door personeels- en IT-kosten. Wij helpen u deze omlaag te brengen met plug-and-play backoffice-systemen, die elke opdracht automatisch verwerken. Specifieke wensen? Dan selecteren we het beste platform. En natuurlijk helpen we bij een vlekkeloze migratie.

Data science (Big Data)

Lees meer

Data helpen u om uw klanten beter te begrijpen en helpen. De toekomst vraagt om een datagedreven aanpak, die kan putten uit datalakes. Onze specialisten zijn ervaren in het opzetten, inrichten en operationaliseren van data science-projecten. Ook helpen we graag bij het selecteren van tools en inrichten van teams. En we gaan verder. Resultaten uit deze dataprojecten vertalen we naar uw operatie. Zodat uw business er écht beter van wordt.

Lees verder
web-monitoring-ok