direct solliciteren

Upload your
CV (.pdf)

Door te solliciteren via de website geef je ITDS toestemming om je ingevulde gegevens 2 jaar te bewaren. ITDS gebruikt deze gegevens om je te kunnen benaderen en als onderdeel van het sollicitatieproces. Je hebt op elk moment het recht om je toestemming aan ITDS in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@itds.nl

verzenden

Bedankt voor je sollicitatie! Wij hebben je gegevens succesvol ontvangen en een van onze recruiters zal contact met je opnemen.

We hebben een fantastische aanpak
oplossing voor risk.

#GETREADY

ORSA check-up voor nieuwe inzichten

Risk Management, Leaflet

9 november 2018

Na een aantal jaren van uitvoering van de ORSA is het voor een verzekeraar veel interessanter om niet alleen de compliance met EIOPA regels vast te stellen, maar ook te kijken hoe de inhoud en het proces onderliggend aan de ORSA verbeterd kunnen worden. Daarvoor heeft ITDS de ORSA Check-Up beschikbaar.

Inzicht in de risicobereidheid moet voldoen aan veel eisen én vooral de organisatie ondersteunen bij de besluitvorming. Met de ITDS Risicobereidheidsmonitor maken we op een duidelijke en visuele manier inzichtelijk hoe de praktijk zich verhoudt tot de risicobereid­heid. Met andere woorden, acteert de organisatie binnen de grenzen van haar risicobereidheid?

Risicobereidheid leeft bij organisa­ties veelal op strategisch en tactisch niveau. Op operationeel niveau is niet altijd duidelijk welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. Dit kan leiden tot incidenten die veel geld kosten en schade veroorzaken. Een goed begrip van de risicobe­reidheid voor de hele organisatie is daarom van groot belang. Het is de basis voor het bewust aangaan van risico’s. Hierbij worden v Veel verzekeraars voeren ieder jaar de ORSA uit resulterend in een lijvig rapport. Het daadwerkelijk sturen op basis van de ORSA en het in­bedden van het ORSA proces in de planning & control cyclus biedt nog de nodige ruimte voor verbetering. Sinds 2011 heeft ITDS de uitvoe­ring van 25 ORSA’s ondersteund, waardoor uitgebreide kennis en ervaring is opgedaan.

Wanneer uw organisatie niet de ca­paciteit óf kennis en kunde in huis heeft om zelfstandig de ORSA uit te voeren ondersteunen wij zowel op inhoud als op het proces. We leve­ren een rapport dat door DNB als voorbeeld is gesteld.

Objectief inzicht

Met een in de praktijk bewezen aan­pak kan ITDS u helpen met:

  • Het ondersteunen bij en begelei­den van de uitvoering van de ORSA.
  • Het uitvoeren van een ORSA check-up, dit garandeert een ob­jectief inzicht van buitenaf.
  • Afhankelijk van het volwassen­heidsniveau van uw ORSA kunnen wij u met een van deze diensten helpen om uw ORSA rapport naar een hoger niveau te brengen.

ORSA check-up

In de ORSA check-up vergelijkt ITDS de ORSA van een verzekeraar met haar praktijkervaringen. ITDS biedt concrete voorstellen en voorbeel­den ter verbetering van de ORSA die direct toepasbaar zijn.

ITDS kijkt onder andere naar:

  • Onderbouwingen van strategi­sche risico’s en scenario’s.
  • De relatie tussen de risicobe­reidheid, het kapitaalbeleid en de uitkomsten van de ORSA.
  • De wijze waarop de resultaten van verschillende entiteiten tot uiting komen in het rapport.
  • Het gebruik van visualisaties om de opzet en uitkomsten van de ORSA inzichtelijk te maken.
  • De betrokken rollen en de timing en de uitvoering van de inhoudelij­ke activiteiten tijdens het ORSA proces.

Na het afronden van de analyses en interviews levert ITDS concre­te voorstellen en voorbeelden ter verbetering aan voor de ORSA rap­portage en het proces. Het advies wordt uitgebracht in de vorm van een aangepast ORSA rapport/sja­bloon. Dit rapport wordt in nauwe samenwerking met het ORSA team van de verzekeraar opgesteld om de nieuwe inzichten te verwerken op een manier die past bij de ver­zekeraar. Met het aangepaste ORSA rapport/sjabloon in de hand, is de verzekeraar in staat om de nieuwe inzichten direct bij de volgende ORSA in de praktijk te brengen.

Contact

We maken graag een afspraak om uw ORSA te bespreken om daarna een voorstel op te stellen dat hierbij aan­sluit. U kunt hiervoor Ebel Hoekstra (e.hoekstra@itds.nl, 06 – 53 77 87 49) of Michiel Bouwman (m.bouwman@ itds.nl, 06 – 51 79 81 42) benaderen.

Download hier de volledige leaflet in pdf formaat.

Gerelateerde artikelen

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.
Privacy statement
Cookie disclaimer
Accepteer alle cookies
Weiger cookies
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.
Privacy statement
Cookie disclaimer
Accepteer alle cookies
Weiger cookies