Strategische groei door migratie 125.000 spaarklanten

Strategische groei door migratie 125.000 spaarklanten

strategische groei migratie

DE VRAAG

Onze opdrachtgever heeft 125.000 spaarklanten overgenomen van een bank. Vanuit onze ervaring in grote migraties is ondersteuning gevraagd in het gehele migratietraject: van analyse tot finale migratie tot nazorg.

ONZE AANPAK

In de rol van Business Analist ondersteunden we de opdrachtgever door het hele traject. Onze aanpak bestond uit zes verschillende fasen: analyse producten en processen, analyse en opschoning klantdata, opstellen migratiestrategie, testmigraties, finale migratie en de nazorg.

Analyse producten en processen
Samen met de latende bank van de spaarklanten en onze opdrachtgever organiseerden we diverse workshops en werksessies om de verschillende portefeuilles in kaart te brengen. Ook maakten wij een analyse van de verschillen in de huidige producten en toekomstige producten. Hier waren verschillende stakeholders bij betrokken, zoals de afdelingen Compliance, Juridische zaken, Productmanagement en Operationele afdelingen van de bank. We maakten een proces impact analyse voor de migratie met bijbehorende maatregelen en advies. Hierbij hielden we rekening met het vereenvoudigen van het productportfolio om kosten te verminderen en digitalisering makkelijker te maken.

Analyse en opschoning klantdata
De klantdata analyseerden we op volledigheid en juistheid. In de verschillende spaarproducten analyseerden we wat het volume en de verdeling van de portefeuille met de bijbehorende digitale archieven was. Op basis van de analyses zijn er diverse issues en onjuistheden in de data opgelost en zijn de data opgeschoond.

Opstellen migratiestrategie
Aan de hand van de analyse van zowel de producten en processen als de klantdata bepaalden we in de migratiestrategie welke stappen en acties er uitgevoerd moesten worden om de producten en klanten te converteren. We stelden een plan van aanpak op om de klanten te migreren naar de nieuwe producten van onze opdrachtgever.

Testmigraties
Door het uitvoeren van testmigraties zijn de resultaten van de migratie direct zichtbaar. Voor de geconstateerde verschillen bepaalden we oplossingen. Alle stappen beschreven en documenteerden we zorgvuldig. Door onze pragmatische aanpak voerden we in korte tijd veel testmigraties uit, waarmee we snel resultaat boekten. We maakten keuzes wat in de projectfase opgelost moest worden en wat in de nazorg fase opgelost kon worden.

Finale migratie
In één migratie weekend zijn alle rekeningen gemigreerd. De hele projectorganisatie heeft vanuit meerdere vestigingen gewerkt om de migratie uit te voeren. Voorafgaand aan de migratie stelden we een ‘master draaiboek’ op. Alle stappen zijn door het projectteam en betrokken afdelingen succesvol uitgevoerd.

Nazorg
Na de finale migratie ondersteunden wij de organisatie een aantal weken om de migratie netjes af te ronden. In het nazorgplan stelden we vooraf acties op die na de migratie werden opgepakt. Een belangrijk onderdeel hiervan was de implementatie van de digitale archieven van de spaarproducten. De focus lag op een goede overdracht van het project naar de lijnorganisatie van onze opdrachtgever.

HET RESULTAAT

125.000 spaarklanten zijn succesvol gemigreerd naar de nieuwe producten inclusief digitale omgeving van onze opdrachtgever. Door de geslaagde migratie van de digitale archieven kan de klant goed worden geholpen bij vragen. Met de overname van de 125.000 klanten is onze opdrachtgever met 1,7 miljard spaargeld, en daarbij 1/3e in omvang, gegroeid. Met een strakke sturing en bewaken van acties, accuraat en pragmatisch werken leverden wij een belangrijke bijdrage aan hun strategische groeidoelstellingen.

Meer weten over onze Consultancy diensten? Klik hier.

 

WELKE KANSEN ZIET U?

 

We maken graag een afspraak.
Bel ons op 020 – 226 01 10 of stuur een e-mail naar info@itds.nl.

 

WAT KLANTEN ZEGGEN

 

Een datakwaliteitsraamwerk bij ONVZ

'ITDS komt met pragmatische oplossingen'

“ITDS kent en begrijpt de richtlijnen van DNB rondom Solvency II datakwaliteit. En weet ook vanuit hun ervaring wat DNB verwacht bij die richtlijnen. Ze hebben hun kennis en ervaring in een zeer prettige samenwerking weten te vertalen naar oplossingen die voor ons werkbaar zijn. De mensen van ITDS houden het niet alleen bij hun bevindingen, maar komen met pragmatische oplossingen die ons helpen om de beheersing van onze datakwaliteit aantoonbaar te kunnen maken."

Johan Poot, Manager Finance & Control – ONVZ

Benieuwd naar de volledige case? Klik hier.

Een internationale IT-strategie en organisatieverandering

'Het gaat om de verandering, mensen meekrijgen'

In iets meer dan 40 jaar is Brunel uitgegroeid van een Delfts bemiddelingskantoor tot een internationale dienstverlener met ruim 11.000 medewerkers in 37 landen. In veel van die landen werd gewerkt met een lokaal IT-systeem en eigen definities. Om toekomstbestendig te zijn, moesten al die systemen vervangen worden door één systeem en één standaard.

Stefan de Boer, Manager Global IT, vertelt over de samenwerking met ITDS.

Een social strategie en implementatie voor OHRA

'Als wij tevreden waren, verlegden zij de lat'

In een paar jaar tijd groeide Social Media bij OHRA uit van ‘iets leuks voor erbij’ tot een volwaardig business- kanaal.

Iris Wezenberg, nu Online Service Manager, maar daarvoor Social Media Manager, vertelt hoe dat tot stand kwam.

Integratie van een nieuw IT-systeem

'Een geslaagde migratie zonder overlast voor de klant'

Michaël Bolt, manager IT van uitvaartorganisatie Yarden, stond voor de uitdaging om een nieuw systeem op te zetten dat de ambities van Yarden verder brengt. ‘We zijn nu in staat om meer naar buiten te kijken, omdat we weten dat het intern goed zit.

Lees hier hoe hij dat voor elkaar kreeg.


Gerelateerde cases

 Bekijk alle cases

GERELATEERDE DIENSTEN

 Bekijk alle diensten

Implementatie

Lees meer

De continue druk op financiële dienstverleners om sneller, beter en kosten efficiënt te presteren stellen strenge eisen aan de IT ondersteuning.

Lees verder
web-monitoring-ok