Whitepaper Data Governance

Whitepaper Data Governance

Whitepaper Data Governance 

Data wordt steeds belangrijker voor organisaties in de financiële dienstverlening. Dat de kwaliteit van data goed moet zijn is een open deur, zeker waar. Toch zien we dat aantoonbare beheersing van datakwaliteit bij verzekeraars niet vanzelfsprekend is. Veelal worden verschillende lijsten met bevindingen van de interne auditor, externe accountant of toezichthouder afgewerkt. Omdat een concrete visie op datakwaliteit ontbreekt en het oplossen van bevindingen een doel op zich wordt, komt een datakwaliteitsraamwerk vaak maar moeilijk van de grond. Het ontbreekt aan samenhang tussen de verschillende onderdelen van zo’n raamwerk. Werkzaamheden die volgen uit het raamwerk beschouwt de organisatie als iets wat er bij komt, onderaan de prioriteitenlijst, in plaats van een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

In dit whitepaper over Data Governance bespreken we de uitdagingen waar verzekeraars mee worstelen. Vervolgens geven we aan wat onze pragmatische oplossingen zijn om een samenhangend datakwaliteitsraamwerk neer te zetten, passend bij de aard en omvang van iedere organisatie. Geen grootse totaalaanpak, maar concrete oplossingen die we hebben ontwikkeld in de praktijk. En die zich daar hebben bewezen, zowel bij kleine als grote verzekeraars.

 

Klik hier om te downloaden

 


Gerelateerde downloads

 Bekijk alle downloads

GERELATEERDE DIENSTEN

 Bekijk alle diensten

Risicomanagement

Alles op orde betekent meer ruimte voor vernieuwing

Risicomanagement krijgt veel aandacht, van toezichthouders en in het publieke debat. Logisch, de risico’s die u als organisatie neemt kunnen grote gevolgen hebben voor uw rendement, reputatie en klanten.

Lees verder
web-monitoring-ok