Privacyverklaring en Disclaimer ITDS Groep B.V.

ITDS Groep B.V. is een adviesbureau voor financiële dienstverleners. ITDS Groep B.V.is onderdeel van de Redmore groep, die voor ITDS Groep B.V. en onder haar verantwoordelijkheid vragen en verzoeken zal afhandelen.

Wij nemen de privacy van belanghebbenden, zoals klanten, sollicitanten, kandidaten en geïnteresseerden, zeer serieus. (Persoons-)gegevens die wij verkrijgen zullen wij adequaat en zorgvuldig beschermen. Hierbij leeft ITDS Groep B.V.de toepasselijke wet- en regelgeving en haar beleidsregels na.

In deze privacyverklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of via een sociale media service. Ook staat hierin dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van gegevens op onze website.

 

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor?

 

 Juridische grondslagen van verwerking

 

 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

 

 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

 

 Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

 

 Van welke Sociale Media Services maken wij gebruik?

 

 Hoe maak je gebruik van rechten van betrokkene?

 

 Disclaimer juistheid gegevens

 

 Intellectueel eigendom

 

Vragen?

Voor vragen inzake deze privacy verklaring kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, werkzaam bij de holding maatschappij en in deze handelend namens ITDS Groep B.V., via

 

Euclideslaan 2

3584BN, Utrecht

T +31 88 170 14 00

E privacy@redmore.eu

 

Mocht je vragen hebben over onze disclaimer, neem dan contact op met onze Compliance Officer via

 

Euclideslaan 2

3584BN, Utrecht

Kamer van Koophandel nummer 61990507

T +31 88 170 14 00

E compliance@redmore.eu

web-monitoring-ok