Bert-Jan Tiemersma

Bert-Jan Tiemersma

Risico’s bevinden zich nooit in een vacuüm, maar zijn altijd gerelateerd aan hetgeen wat je als individu of als organisatie wil bereiken. In een omgeving waar de omstandigheden continu veranderen betekent dat voor mij dat risicomanagement vooral gaat over anticiperen, veerkracht en scenario-denken. Ik zie risico en strategie dan ook als twee kanten van dezelfde medaille, waarbij risico’s en kansen vaak vlak naast elkaar liggen. Meer weten? Ik vertel graag meer over.


GERELATEERDE DIENSTEN

 Bekijk alle diensten

Risicomanagement

Alles op orde betekent meer ruimte voor vernieuwing

Risicomanagement krijgt veel aandacht, van toezichthouders en in het publieke debat. Logisch, de risico’s die u als organisatie neemt kunnen grote gevolgen hebben voor uw rendement, reputatie en klanten.

Lees verder
web-monitoring-ok