Tarek Alouazen

Tarek Alouazen

Een risico is iedere onzekerheid die de verwezenlijking van doelstellingen kan bedreigen. Risk management is het middel om deze risico’s te identificeren, evalueren en beheersen. Goed risk management zorgt voor bewuste en verantwoorde risico-afwegingen bij besluitvormingen en daardoor voor een goede balans tussen risicobeheersing en het behalen van de gewenste resultaten. ITDS zet zich graag in om u en uw organisatie hiermee te helpen!


GERELATEERDE DIENSTEN

 Bekijk alle diensten

Risicomanagement

Alles op orde betekent meer ruimte voor vernieuwing

Risicomanagement krijgt veel aandacht, van toezichthouders en in het publieke debat. Logisch, de risico’s die u als organisatie neemt kunnen grote gevolgen hebben voor uw rendement, reputatie en klanten.

Lees verder
web-monitoring-ok